Tanulási technikának nevezzük azokat a tanulást segítő eszközöket, szokásokat, konkrét feladatmegoldó rutinokat, melyeket az alsó tagozaton lépésről lépésre, következetesen megtanítunk, melyek segítségével negyedik évvégére hatékony tanulási stratégia alakulhat ki.

A magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódó szokások és
tanulási technikák

1. osztály:

- a füzetvezetés szabályai

- az eszközök célszerű elhelyezése

- az önellenőrzés szokásának kialakítása

- a közvetlen környezet rendjének fenntartása

- könyv- és könyvtárhasználat

- az olvasás mindennapos gyakorlása

- verstanulás technikája

- szóbeli írásbeli sorrend

2. osztály:

- az első osztályban kialakított szokások további fenntartása

- olvasmányról vázlat készítés

- szabálytanulás technikája

- helyesírási tanácsadó szótár használata

- a szóbeli tanulás technikájának alapozása

- tanulópáros ellenőrzés

- felelősi ellenőrzés

3. osztály:

- előbbieket fenntartva

- olvasási sebesség növelésének technikája

- a szóbeli tanulás technikája

- szövegből lényeg kiemelése

4. osztály:

- előbbieket fenntartva

- ebben az osztályban kiemelt figyelmet fordítunk az algoritmus alapján tanult szövegre, a lényegkiemelés technikájára, a kulcsszavazás technikájára

A fentieket részletezve:

A füzetvezetés szabályait a tanító kolléga adja meg. A napköziben minden esetben ehhez tartjuk magunkat. (Például nem írjuk fel a Házi feladat kifejezést, mert nem erről szólnak az alá kerülő szövegek, rajzok, hanem hozzáillő címet adnak a gyerekek vagy az olvasmány címét írják fel.)

Az eszközök célszerű elhelyezését közösen beszéljük meg, így délelőtt és délután ugyanazt az elhelyezést kérjük a gyerekektől.

Az önellenőrzés szokásának kialakítása nagyon fontos, hiszen ennél a tantárgynál sok az írásmunka.

A könyv- és könyvtárhasználat szokásainak kialakítása mind az olvasóvá nevelésben, mind a helyesírás elsajátításában, mind a szókincsfejlesztésben rendkívül nagy szerepe van. 

Verstanulás technikája

-  Aznap kezdjék el a tanulást, amikor a verset feladták.

-  Próbáljanak meg vizuális képet adni a versről.

-  Minden versszak megtanulása után mondják el magukban az összes többit is.

-  Az aznap megtanult versszakokat hangosan mondják fel tanulópárjuknak, nevelőjüknek, a felelősnek.

A szóbeli-írásbeli sorrend

Mint tudjuk a kisgyermekek nagy része csak az írásbelit tartja feladatnak. Törekednünk kell első osztálytól fogva arra, hogy mindig nézze meg a tanuló, van-e szóbeli tanulnivaló, mielőtt hozzálátna az írásbeli feladat elvégzéséhez. Sokszor egy feladathoz kapcsolódó szöveg vagy szabály megtanulása, felidézése nagyban segíti a konkrét feladat hibátlan megoldásában.

Ha egy tárgyból szóbeli és írásbeli feladat is van, minden esetben a szóbeli résszel kezdjék a tanulást. Ezt szokássá alakítani rendkívül fontos, hiszen a gyerekek általában a szóbelit nem tekintik feladatnak. El kell mélyítenünk ezt a sorrendet, mert az írásbeli feladatok hibái leggyakrabban ez okból eredeztethetők.

Alsó tagozatban gyakran szoktunk élni azzal a lehetőséggel is, hogy amikor például nyelvtanból már tanult szabály alapján gyakorló írásbeli házi feladatot kap a csoport, akkor is szóbelivel kezdjük a feladat megoldását. Felidézzük vagy újra elolvassuk az ide vonatkozó szabályt. Ez sokszor segíti a hibátlan írásbeli feladat megoldást, illetve erősíti a szabály bevésődését, rögzítését.

Még egy példa a szóbeli-írásbeli sorrend szokássá alakításához. Az órán elhangzott, elolvasott történethez gyakran előforduló feladat: rajz készítése. Minden ilyen és ehhez hasonló esetben kérjük először a történet újra olvasását.

 A szabály tanulás technikája

- Háromszor olvasd el a szabályt!

- Takard el!

- Próbáld magadnak felmondani!

- Ha nem sikerült ismételd meg a lépéseket!

A szótárak használata talán veszít jelentőségéből a mai internetes világban, de mindezek ellenére az alapműveltség része.

A szóbeli tanulás technikája

1. A könyv csukva van.

2. Emlékezz vissza a tananyag címére!

3. Idézd fel magadban, mire emlékszel!

4. Olvasd végig az anyagot! Ha ismeretlen szót vagy kifejezést találsz, kérdezz rá!

5. Olvasd el az első részt!

6. Takard el a szöveget (nézd a képet) és próbáld meg hang nélkül elmondani a lényegét magadnak!

7. Ellenőrizd újraolvasással, hogy jól emlékeztél a szövegre?

Ha NEM, ismételd meg az 5., 6., 7., lépést.

Ha IGEN, kezd el a következő részt tanulni.

8. Ha megtanultad az anyagot hangosan mond fel a tanuló párodnak!

Állandó önellenőrzés technikája

Minden tantárgynál fontos az önellenőrzés. Meg kell tanítanunk a gyerekeket, hogy ellenőrizzék magukat.

A tanultak ellenőrzését szabadidős tevékenység közben is tehetjük.

Meg kell tanítanunk a gyerekeket a páros ellenőrzés módjára, felelősségére is.

A lecke felelősök munkáját, hatáskörét is konkretizálnunk kell, hogy jól végezzék a munkájukat. A felelősöket mindig a nevelőnek kell minőségileg ellenőriznie!

Olvasási sebesség növelésének technikája

Ez a technika nagyon fontos a tanulás hatékonyságának szempontjából. A nehezen, lassan olvasó kisgyerek már az elején kedvét veszti, motivációs erőforrása gyorsan csökken.
Alsó tagozatban alapvető feladat a tempós, értő olvasás megtanulása. A napköziben ennek fejlesztésére szánt idő maximum 10 percet vesz igénybe.

A kisgyermekkel a következő szempontokat kell elfogadtatni:

- Ne térjen vissza a már elolvasott szavakra.

- Csak szemmel olvasson.

- Minél több szót próbáljon átfogni a szemével.

- Olyan könyvből olvasson, amely felkelti érdeklődését.

- Mindig jelölje meg, hogy az adott időn belül mennyit sikerült elolvasnia.

- Mindig gondoljon vissza az elolvasottakra.

A lényegkiemelés módszerei

 

 

 

- Olvassák végig a megtanulandó anyagot.

- Másodszori olvasáskor húzzák alá a fontosnak talált részeket.

- Tanulópárban vagy csoportban hasonlítsák össze az aláhúzottakat.

- Próbálják meg a kiemeltek alapján elmondani az anyagot.

Ez a módszer a későbbiekben a vázlatkészítés alapja, illetve a kulcsszavak alapján történő felidézés fontos előismerete.

A lényegkiemelés egyben egy cselekvési algoritmust eredményez. 

 

Ez a módszer alsó tagozatban inkább 3-4. osztályban válik fontossá.
1-2. osztályban ezt ritkábban, - tanítói irányítással - szoktuk alkalmazni.

vissza a címoldalra

 


tolnaiiskola.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!